Oplossingen 

TeamPlayer HR: verzorgt uw personeelsadministratie

TeamPlayer HR vereenvoudigt uw administratie van uurroosters, verlof, opleidingen en communicatie naar het sociaal secretariaat.

 vineta50pxh Snel en efficiënte verwerking van de lonen aan de hand van de tijdsregistratie.

 vineta50pxh Maandelijkse rapporten om te communiceren aan het sociaal secretariaat (Securex)

 vineta50pxh Actuele gegevens per teamlid: bezoldiging, verlof, betaalde feestdagen, ziektedagen, ... op elk ogenblik te raadplegen.